Grennessminde Birkerød - Tornevangsvej 97 - 3460 Birkerød - Telefon 45 82 95 15

Grennessminde Birkerød

Grennessminde Birkerød (GMB) er en specialskole beliggende i Rudersdal Kommune i en meget skøn natur med marker, skov og søer. Skolen tilbyder specialundervisnings-  og dagbehandlingstilbud for børn og unge med særlige vanskeligheder. På skolen er der ca. 40 børn og unge i alderen 8-25 år fordelt på fem specialskolehuse og et STU-tilbud (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Vi visiterer blandt andet børn og unge med ADHD, autismespektrumforstyrrelser, hjerneskader, tilknytningsforstyrrelser, socio-emotionelle forstyrrelser samt sent udviklede børn og unge som kan have en mangelfuld intellektuel udvikling. Vi har mere end 30 års erfaring med arbejdet med børn og unge med særlige behov. Alle vores elever har særlige vanskeligheder og mange har ikke et alderssvarende fagligt niveau.

Fælles for de fleste af vores elever er, at de har oplevet nederlag i det almindelige skolesystem.
På Grennessminde ser vi hver enkelt elev som unik, og vi tilpasser vores rammer, så vi kan rumme alle vores elever, også selvom de har store faglige, sociale eller personlige udfordringer i hverdagen.

Vi har fem specialskolehuse, hvor undervisningen tilrettelægges på baggrund af vores undervisningsoverenskomst med Rudersdal Kommune, således at vi fungerer som godkendt specialundervisningstilbud med tilsyn efter folkeskolelovens § 20 stk. 5 og § 22 stk. 5 og 6 samt bekendtgørelse nr. 793 af 12. juli 2012 (se også tilsynsrapporter).

Vores STU-tilbud er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets lov 564 af 6. juni 2007 om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.